Day: July 5, 2023

Josh Tsui ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Floship จะแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีลอจิสติกส์และรับรางวัลในงานการประชุมสุดยอดผู้นำด้านนวัตกรรมที่นิวยอร์ก

Tsui จะให้ความเห็นเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอนาคตและโรดแมปกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงห่วงโซ่อุปทานและความสามารถด้าน AI ของพอร์ทัล นิวยอร์กและฮ่องกง, July 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Floship ผู้ให้บริการโซลูชันห่วงโซ่อุปทานหมุนเวียนชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าร่วมในงานการประชุมสุดยอดผู้นำด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นการประชุมเชิงกลยุทธ์ชั้นนำสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับโลกและผู้บริหารในอุตสาหกรรมค้าปลีกและผู้บริโภคในปัจจุบัน การประชุมจะเกิดขึ้นใน นครนิวยอร์กระหว่างวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม