Category - PRESS RELEASES

PRESS RELEASES

การศึกษาของ ASICS ยืนยันถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างการออกกำลังกายกับสุขภาพจิตใจของผู้หญิง แต่เป็นที่น่ากังวลว่ากว่าครึ่งของผู้หญิงทั่วโลกเลิกหรือหยุดออกกำลังกายโดยสิ้นเชิง