Day: November 15, 2023

FloQast Achieves ISO 27701 Certification

Certification reinforces FloQast’s commitment to privacy and information security LOS ANGELES, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — FloQast, a provider

LeddarTech แต่งตั้ง Chris Stewart เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมืองควิเบก แคนาดา, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ระดับต่ำที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับ ADAS และ AD ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจที่จะแต่งตั้งุคุณ Chris Stewart ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LeddarTech

Matmerize ได้รับรางวัลจาก DOD เพื่อพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำโดยใช้วิธีการ AI ขั้นสูง

แอตแลนต้า, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc ซึ่งเป็นผู้นำวงการด้านสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์และการคิดค้น มีความภูมิใจที่จะประกาศการได้รับคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (US Department of Defense – DOD) ให้ได้รับสัญญาการวิจัยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business