Day: July 10, 2023

Ambiq ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่วนการติดตามดูแลสุขภาพระยะไกลด้วยโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ

Apollo4 Lite และ Apollo4 Blue Lite System-on-Chips (SoCs) ช่วยยกระดับฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์และอายุการใช้งานแบตเตอรี่เพื่อเร่งการปรับใช้การตรวจสอบระยะไกล Apollo4 Lite และ Apollo4 Blue Lite: เพื่อทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ไฮไลท์ข่าว: Apollo4