Day: March 31, 2022

Umit Ciftci ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาคของตุรกี

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Umit