Archive - November 18, 2021

PRESS RELEASES

HTEC Group เข้าซื้อกิจการของ Momentum Design Lab – HTEC ผนวกรวมสตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของซิลิคอนแวลลีย์เข้ากับความสามารถด้านวิศวกรรมระดับแนวหน้า ซึ่งผลการควบรวมนี้ทำให้บริษัทมีพนักงานรวมมากกว่า 1,000 คน