Search
Close this search box.

Synchronoss ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลง CFO

บริษัทยืนยันแนวทางปีงบประมาณ 2021

BRIDGEWATER, N.J., June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล วันนี้ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO โดยมี David Clark ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) คนปัจจุบันออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของ Clark ไม่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทกำลังยืนยันแนวทางในปี 2021 ที่ได้รายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 ควบคู่ไปกับการประกาศในวันนี้ โดย Clark ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CFO เมื่อเดือนสิงหาคม 2018

Jeff Miller ประธานและ CEO ของ Synchronoss ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงจากตำแหน่งของ Clark ว่า: “ผมมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับ David และขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อบริษัท David เข้าร่วม Synchronoss เพื่อพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานของเรา ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง เขาได้ช่วย Synchronoss เดินหน้าพัฒนาในด้านการปรับปรุงที่สำคัญในการจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการนำการกำกับดูแลและการควบคุมทางการเงินไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของเขาจะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยส่วนตัว ผมหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากความพยายามในอนาคตของเขา และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของเขาในระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำนี้”

ขณะนี้การค้นหาตัวแทนของ Clark กำลังดำเนินการอยู่ เขาจะยังคงดำรงตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันที่ต้องลงจากตำแหน่งและจะสนับสนุน Synchronoss จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO ไปยังผู้ที่มารับช่วงต่อ

เกี่ยวกับ Synchronoss
Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมต่อกับผู้ติดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาด สมาชิกหลายล้านคนไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ Synchronoss เพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล บริการ และเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ นั่นเป็นเหตุผลที่พนักงาน Synchronoss มากความสามารถมากกว่า 1,500 คนทั่วโลกพยายามอย่างหนักในทุกๆ วันเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.synchronoss.com

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับ Synchronoss และความคาดหวัง แผนการ และแนวโน้มในอนาคตที่ประกอบขึ้นเป็น “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ข้อความใดๆ ในที่นี้ซึ่งไม่ได้เป็นการแถลงข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คำว่า “อาจ” “ควร” “คาดว่า” “วางแผน” “คาดการณ์” “สามารถ” “ตั้งใจ” “เชื่อว่า” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต Synchronoss ได้ใช้ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้โดยส่วนใหญ่มาจากการคาดการณ์และประมาณการในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้จะกล่าว ณ วันที่แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้นและอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการรักษาหรือเพิ่มรายได้จากลูกค้ารายใหญ่และสร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ ความเพียงพอของทรัพยากรเงินสดของบริษัท กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แนวโน้มและความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ในด้านธุรกิจและตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง รัฐฯ และต่างประเทศ การฟ้องร้องดำเนินคดีที่รอดำเนินการกับบริษัทตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ล่าสุด และความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งยื่นเอกสารกับ SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการแก้ไขข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรือเหตุการณ์อื่น

ติดต่อด้านสื่อ

สำหรับ Synchronoss:
Anais Merlin, CCgroup UK
Diane Rose, CCgroup US
อีเมล: synchronoss@ccgrouppr.com

ติดต่อนักลงทุน
สำหรับ Synchronoss: Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc., อีเมล: investor@synchronoss.com