Search
Close this search box.

Day: February 5, 2024

Curia ได้รับรางวัล CDMO Leadership Award ประจำปี 2567

Curia ได้รับการยอมรับในด้านการบริการในอุตสาหกรรม CDMO ออลบานี นิวยอร์ก, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia องค์กรวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญาชั้นนำ ได้ประกาศในวันนี้ว่าองค์กรได้รับรางวัล CDMO Leadership Award ประจำปี