Search
Close this search box.

Day: November 1, 2023

งาน Tomorrow.Blue Economy สำรวจโอกาสทางทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — การส่งเสริมและการพัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายของ Tomorrow.Blue Economy (TBE) ซึ่งเป็นงานที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre ใช้เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นสำหรับยีนมะเร็ง 50 ยีน

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) บรรลุเป้าหมายสำคัญโดยประสบความสำเร็จในการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์มะเร็งในผู้ป่วยที่ครอบคลุมหลายกลุ่มอายุ วิธีการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการตัดชิ้นเนื้อเยื่อแบบเดิม KFSH&RC มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในฐานะสถานพยาบาลแห่งแรกในตะวันออกกลางที่นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้มาใช้งาน