Search
Close this search box.

Day: October 30, 2023

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre เน้นย้ำถึงเส้นทางการวิจัยชีวการแพทย์ในอวกาศที่นิทรรศการสุขภาพระดับโลก

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSH&RC) กำลังนำเสนอเส้นทางการบุกเบิกและโอกาสในการวิจัยชีวการแพทย์ในอวกาศ และบทบาทขององค์กรในการยกระดับด้านสุขภาพของมนุษย์ที่งาน Global Health