Archive - October 25, 2023

PRESS RELEASES

LeddarTech เปิดตัว LeddarCar ที่ Reuters Automotive USA 2023 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายนในเมืองดีทรอยต์ โดยสาธิตซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ยุคถัดไปสำหรับแอปพลิเคชันระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS)