Search
Close this search box.

Day: October 18, 2023

คำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ: Sourabh Chandrakar ชี้แจงถึงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในพิธีแต่งงานตลอดจนข้อกล่าวหาอื่น ๆ

กรุงเดลี, ประเทศอินเดีย, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — จากรายงานข่าวล่าสุดของสื่อเกี่ยวกับคดีแอป Mahadev ทำให้ Mr. Sourabh Chandrakar ผู้ประกอบการจากเมืองพิไล, รัฐฉัตตีสครห์ จำเป็นต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลเท็จและข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งถูกเปิดเผยอย่างครึกโครม Mr. Chandrakar เป็นนักธุรกิจที่อุทิศตนและไร้ประวัติด่างพร้อย