Search
Close this search box.

Day: July 11, 2023

Quantexa บริษัทด้าน AI ของสหราชอาณาจักร ทุ่มเงินกว่า 200 ล้านปอนด์ในการลงทุนวิจัยและพัฒนา AI ภายในปี 2027

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Quantexa แสดงวิสัยทัศน์ในการลงทุนเพื่อสนับสนุนแผนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการทำให้สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้าน AI ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้ การลงทุนใหม่ทั่วโลกมูลค่า 125 ล้านปอนด์มุ่งเป้าหมายไปที่การเร่งความสามารถขององค์กรและหน่วยงานรัฐบาลในการใช้โซลูชัน Decision Intelligence ซึ่งเปิดใช้งาน AI ที่เชื่อถือได้ การลงทุนเฉพาะในสหราชอาณาจักรมูลค่า 85 ล้านปอนด์จะสร้างงานใหม่กว่า 170 ตำแหน่งในทีมงานศูนย์นวัตกรรม AI ในลอนดอน