Day: August 3, 2021

OMERS Infrastructure ตกลงที่จะซื้อหุ้น Azure Power 19.4%

ธุรกรรมนี้จะขยายการถือครองการลงทุนโดยตรงของแผนกองทุนบำนาญของแคนาดาในอินเดีย พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงภาคพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก สิงคโปร์, Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ OMERS Infrastructure ประกาศว่าได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อกิจการจาก International Finance Corporation และ IFC GIF Investment