Day: July 14, 2021

Martin Bernstein เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท Synchronoss

ผู้บริหาร B. Riley นำความเฉียบแหลมทางการเงินที่แข็งแกร่งมาสู่คณะกรรมการ BRIDGEWATER, N.J., July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มโซลูชันระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล ยินดีที่จะประกาศว่า Martin