Day: July 9, 2021

XR Casino ตั้งเป้าที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์และการพนันกีฬาผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) และ Virtual Reality (VR)

คาดว่าขนาดของตลาด Global Extended Reality จะเติบโตจาก 33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 เป็นมากกว่า 125 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2026 ที่ CAGR 30% คาดว่าขนาดของตลาดการพนันกีฬาออนไลน์ของสหรัฐฯ จะเติบโตที่ 50% CAGR ถึง 15 พันล้านภายในปี 2025 คาดว่าขนาดของตลาดการพนันออนไลน์จะเติบโตที่ 11.5% CAGR ถึง 127 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2027 ซานฮวน, เปอร์โตริโก, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) —  ผ่าน InvestorWire — XR Casino, Inc (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “XR Casino” หรือ “บริษัท”) แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน มัลติเพลย์เยอร์ บล็อคเชนเป็นครั้งแรกสำหรับเทคโนโลยี Extended Reality […]