ปักกิ่งบริษัท Uxin จำกัด ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ปักกิ่ง, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Uxin จำกัด (“Uxin” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เป็นจำนวน 25 หุ้นบุริมสิทธิ์อเมริกัน (“ADSs”) ซึ่งแต่ละจำนวนจะมีหุ้นสามัญวามหุ้น โดยจำหน่ายแก่ประชาชนในราคา 9 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS พร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวม 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสมมติว่าผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ใช้ตัวเลือกในการซื้อ ADS เพิ่มเติม Uxin ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วันในการเลือกซื้อ ADS เพิ่มเติมจำนวน 3.75 ล้านชุดเพื่อให้ครอบคลุมการจัดสรรที่เกินจำนวน

มีการคาดว่าจะเริ่มขาย ADS ในตลาดหุ้น NASDAQ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2018 ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “UXIN” การเสนอขายหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะปิดลงในวันที่ 2 กรกฎาคม 2018 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

บริษัท Morgan Stanley & Co. International จำกัด (มหาชน) บริษัท Goldman Sachs (Asia) จำกัด บริษัท J.P. Morgan Securities จำกัด บริษัท China International Capital Corporation Hong Kong Securities จำกัด และ บริษัท China Renaissance Securities (Hong Kong) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีร่วมในการเสนอขายครั้งนี้และในฐานะตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะจัดทำขึ้นโดยการทำหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อความแสดงการจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น  เมื่อสามารถดำเนินการได้ สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

  • บริษัท Morgan Stanley & Co. International จำกัด (มหาชน): 180 Varick Street นิวยอร์ก นิวยอร์ก 10014 ห้อง 214 ชั้น 2
  • ที่อยู่ของบริษัท Goldman Sachs (Asia) จำกัด: 200 West Street นิวยอร์ก นิวยอร์ก 10282-2198
  • ที่อยู่ของบริษัท J.P. Morgan Securities จำกัด: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood นิวยอร์ก 11717
  • ที่อยู่ของบริษัท China International Capital Corporation Hong Kong Securities จำกัด: ชั้น 29 One International Finance Centre, I Harbour View Street Central ฮ่องกง
  • ที่อยู่ของบริษัท China Renaissance Securities (Hong Kong) จำกัด: ห้อง 8107-08 ชั้น 81 International Commerce Centre, 1 Austin Road West เกาลูน ฮ่องกง

คำประกาศการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้มีการยื่นต่อและประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Uxin

Uxin (NASDAQ:UXIN) คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยนับจากจำนวนธุรกรรมและปริมาณสินค้ารวม ภารกิจของ Uxin ช่วยให้คนทั่วไปสามารถซื้อรถยนต์รุ่นที่ต้องการ ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ส่วนใดของประเทศจีนก็ตาม Uxin เปิดให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายขายและซื้อรถยนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัยและครบวงจร โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะระบุแต่ละขั้นตอนของการทำธุรกรรมและครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมด รวมถึงการค้นหา การตรวจสอบรถยนต์ การโอนชื่อ การรับประกัน การจัดหาเงินทุนและการประกันภัย บริการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ขั้นสูง ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ซื้อ ผู้ขาย ยานพาหนะและธุรกรรม, แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปรับขนาดได้มาก และเครือข่ายแบบออฟไลน์ของศูนย์บริการกว่า 670 แห่งและศูนย์ธุรกรรม 7 แห่งในกว่า 270 เมืองทั่วประเทศจีน

สำหรับช่องทางการสอบถามสำหรับนักลงทุน โปรดติดต่อ

Vivian Xu
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Uxin
vivianxu@xin.com

สำหรับช่องทางการสอบถามสำหรับสื่อ โปรดติดต่อ

Cindy Wang
ฝ่ายการตลาดของ Uxin
cindy@xin.com

Scott Patrick / Stephanie Heise
Brunswick Group
(212) 333-3810
uxin@brunswickgroup.com