PRESS RELEASES

การขยายการสนับสนุนบริการหลังการขายของ Nikkiskoo Cryogenic Service

ณ เมืองเทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการผนวกรวมบริการหลังการขายของ Nikkiso Cryo เข้ากับเครือข่าย Nikkiso Cryogenic Service (NCS) การผนวกรวมนี้จะช่วยขยายขอบเขตของบริการหลังการขายและสนับสนุนการให้บริการของ NCS ให้รวมถึงปั๊ม Nikkiso Cryo และ Nikkiso ACD ตลอดจนเทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์กังหันขยายตัว (turbo expander) นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทยังขยายรอยเท้านิเวศโลก (global footprint) สำหรับตลาดหลังการขายของ Nikkiso Cryo โดยเพิ่มการสนับสนุนการขายตรงและการบริการภาคสนามผ่านโรงงานทั่วโลกแต่ละแห่ง ทีมบริการภาคสนามจะให้บริการยกเครื่องและทดสอบการใช้งานทั้งในศูนย์และนอกสถานที่ ซึ่งช่วยให้ทางทีมบริการสามารถให้การสนับสนุนทั้งในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงงานแต่ละแห่งยังมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงาน […]

ณ เมืองเทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการผนวกรวมบริการหลังการขายของ Nikkiso Cryo เข้ากับเครือข่าย Nikkiso Cryogenic Service (NCS)

การผนวกรวมนี้จะช่วยขยายขอบเขตของบริการหลังการขายและสนับสนุนการให้บริการของ NCS ให้รวมถึงปั๊ม Nikkiso Cryo และ Nikkiso ACD ตลอดจนเทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์กังหันขยายตัว (turbo expander) นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทยังขยายรอยเท้านิเวศโลก (global footprint) สำหรับตลาดหลังการขายของ Nikkiso Cryo โดยเพิ่มการสนับสนุนการขายตรงและการบริการภาคสนามผ่านโรงงานทั่วโลกแต่ละแห่ง ทีมบริการภาคสนามจะให้บริการยกเครื่องและทดสอบการใช้งานทั้งในศูนย์และนอกสถานที่ ซึ่งช่วยให้ทางทีมบริการสามารถให้การสนับสนุนทั้งในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โรงงานแต่ละแห่งยังมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านก็จะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ Nikkiso ทั้งหมด อีกทั้งทางโรงงานเองยังรักษาสินค้าคงคลังอะไหล่ขนาดใหญ่เอาไว้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดส่งอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลาหยุดทำงานซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ด้วย

‘ด้วยการขยายธุรกิจนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ทรัพยากรและบริการของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยให้การสนับสนุน ให้การบริการ และมอบโซลูชันให้เป็นรายบุคคล” Jim Ests ประธานของ Nikkiso Cryogenic Service กล่าว

การผนวกรวมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nikkiso อย่างต่อเนื่องที่จะสร้างตัวตนในใจลูกค้าทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) Founded over 50 years ago, Cryogenic Industries is the parent company of ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne and Cryoquip and a commonly controlled group of approximately 20 operating entities.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com