Day: January 31, 2024

Carry1st แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund

เคปทาวน์, แอฟริกาใต้, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Carry1st ผู้จัดจำหน่ายเกมและแพลตฟอร์มซื้อขายทางดิจิทัลชั้นนำของแอฟริกา ได้แถลงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Sony Innovation Fund ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนของ Sony Group Corporation (“Sony”) Carry1st