Day: November 21, 2023

การเปิดตัว XOOX บริการเครือข่ายสัตว์เลี้ยง (PNS) บริการแรกของโลก ไดรับความสนใจเป็นอย่างมาก

– ได้รับความนิยมจากความท้าทายที่เป็นเนื้อหาแบบสั้น เพลงสัตว์เลี้ยง แอปชุดวินิจฉัยโรค ฯลฯ – การให้บริการแนวคิดใหม่ด้วยการลงทะเบียน ID โดยใช้ดวงตาของสัตว์เลี้ยง นิวยอร์ก, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — XOOX แอปพลิเคชันบริการเครือข่ายสัตว์เลี้ยง (PNS) ที่มีการท้าทายที่เป็นเนื้อหาแบบสั้น ได้เปิดตัวในเดือนนี้ โดยได้ชนะใจเจ้าของสัตว์เลี้ยงในระดับโลก XOOX เริ่มให้บริการด้วยโฆษณาในไทม์สแควร์ของนิวยอร์ก โดยเน้นย้ำความสนใจเป็นพิเศษไปที่สหายสี่ขาของเรา XOOX ดำเนินการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้บัญชีสัตว์เลี้ยงผ่านการลงทะเบียน Pet ID ซึ่งคิดค้นโดยทีมวิจัยและ AI ระดับโลกของ XOOX รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ทั่วโลก โดยใช้เทคนิคการระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น รูปแบบเปลือกตาและริ้วรอยรอบดวงตา ทีมวิจัยของ XOOX กล่าวว่า “ด้วย Pet ID สัตว์เลี้ยงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใช้บัญชีบน XOOX ซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง การประกันภัย การจัดการด้านสุขภาพ และการหาเพื่อน” และได้กล่าวเสริมว่า “เพื่อเพิ่มความแม่นยำของไบโอเมตริกซ์ เราจึงนำวิธีการที่ก้าวขึ้นมาจากการพิมพ์จมูกและการสแกนม่านตามาใช้” […]

RSPO เฉลิมฉลอง 20 ปีแห่งผลกระทบ พร้อมยืนยันพลังแห่งความร่วมมือในอีก 20 ปีข้างหน้า

การร่วมมือและแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่หว่านลงในอุตสาหกรรมปาล์มกำลังก่อดอกออกผล โดยเห็นได้จากการรับรองมาตรฐาน RSPO ทั่วโลก จำนวนสมาชิก การผลิตและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มากยิ่งขึ้น กล่าวเปิดงาน จาการ์ตา อินโดนีเซีย, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวาระพิเศษของการประชุมโต๊ะกลมประจำปี (RT2023) หัวข้อ “Partners for the Next”20” องค์กรเจรจาระหว่างประเทศไทยว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) ได้สะท้อนถึงผลของความพยายามที่ดำเนินมาเกือบ 2 ทศวรรษในการทำงานร่วมกันของสมาชิกและพันธมิตร RSPO งาน RT2023 ครั้งนี้ นำเสนอถึงโอกาสของความท้าทายในการดำเนินงานที่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยั่งยืนกำลังเผชิญอยู่แบบครบวงจร รวมถึงการลดปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มการบริโภคน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง (CSPO) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ RSPO ได้ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก เริ่มต้นจากสมาชิก 200 คนจาก 16 ประเทศในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน RSPO […]