Day: September 20, 2023

การเข้าซื้อกิจการ Minalyze ครั้งสำคัญของ Veracio จะช่วยเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับมวลสินแร่ในระดับโลกเร็วขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ที่ได้รับการปรับปรุง

ซอลต์เลกซิตีและโกเธนเบิร์ก สวีเดน, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Veracio ผู้ที่บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้านธรณีศาสตร์มีความภาคภูมิใจในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันเพื่อเข้าซื้อกิจการของผู้บุกเบิกในด้านผู้สร้างนวัตกรรมการสแกนและข้อมูล ซึ่งได้แก่ Minalyze โดยมีราคาตกลงสุทธิรวมเท่ากับ 29.3 ล้านเหรียญสหรัฐ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นี้จะเปลี่ยนวิธีที่อุตสาหกรรมรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางธรณีวิทยา ด้วยการผสานรวม AI และโซลูชันการวิเคราะห์ขั้นสูงของ